Láska je láska: představy a zkušenosti patnáctiletých adolescentů

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Studie představuje reprezentace pojmu „chodit s někým", jak jej popisují patnáctiletí adolescenti, respondenti studie ELSPAC. Dále shrnuje, co dospívající pokládají za výhody a nevýhody romantického/partnerského vztahu. Většina patnáctiletých adolescentů udávala, že momentálně prožívá nebo v minulosti již prožila partnerský vztah. Více výpovědí o tom, co si představují pod pojmem „chodit s někým" a také více nevýhod udávaly dívky oproti chlapcům. V rozhovorech adolescenti reagovali na otázku „co to podle Tebe znamená chodit s někým" nejčastěji odpověďmi obecného charakteru. Druhá nejčetnější kategorie v sobě zahrnovala výpovědi, které jsou charakteristické pro reprezentaci přátelství - společné volnočasové aktivity, humor, zábava atd. Celkově adolescenti méně uvažovali o negativních aspektech romantického vztahu a v hodnocení převažovaly spíše přínosy a zisky.

Lacinová, Lenka, Michalčáková, Radka, Masopustová, Zuzana. Láska je láska: představy a zkušenosti patnáctiletých adolescentů. E-psychologie: elektronický časopis ČMPS, 2008, 2(3), s. 16-29. ISSN 1802-8853.

Zdroj dat
http://www.vyzkum-mladez.cz/zprava/1355739517.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
E-psychologie, 2008, Roč. 2, č. 3