Kvantitativní detekce minimální residuální nemoci u pacientů s ALL: od výzkumu ke klinickým aplikacím

Autor/ka
Jan Trka
Kateřina Mužíková
Eva Froňková
MUDr. Petr Sedláček, CSc.
Lucie Šrámková
Jan Starý
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Příspěvek na Olomouckých hematologické dny s mezinárodní účastí, věnující se pacientům s akutní lymfoblastickou leukemií a možnosti návratu této diagnózy.

Zdroj dat
https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1114877