Krize a význam pomáhajících prvního kontaktu: aplikace v kontextu rodinného násilí

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Google Books
https://books.google.cz/books?id=HQdNBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace k problematice krizových situací v rodině se zvláštním zřetelem na děti a domácí násilí.

CIMRMANNOVÁ, Tereza, STRETTI, Sylvie a KOTRČ, Rostislav. Krize a význam pomáhajících prvního kontaktu: aplikace v kontextu rodinného násilí. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2013. 197 s. ISBN 978-80-246-2205-7.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002447456&local_base=NKC