Kritický pohľad na príčiny pohybovej nedostatočnosti slovenských školákov

Autor/ka
Elena Bendíková
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Slovenština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Jak ukazuje celoslovenský výzkum pohybových aktivit a tělesné výchovy na základních a středních školách, drtivá většina žáků podává podprůměrné sportovní výkony; s tím souvisí nárůst poruch zdraví u dětí a mládeže. Časová dotace pro školní tělesnou výchovu. Příčinu poklesu zájmu žáků o školní pohybové aktivity vidí autorka v nedostatečné přípravě učitelů a jejich neschopnosti žáky motivovat. Význam posilování tělesné zdatnosti v prevenci civilizačních nemocí. Doporučené pohybové aktivity pro zdravý tělesný vývoj.

Bendíková, Elena. Kritický pohľad na príčiny pohybovej nedostatočnosti slovenských školákov. Tělesná výchova a sport mládeže: odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele, 2009, 75(5), s. 2-5. ISSN 1210-7689.

 

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001309055&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele, Roč. 75, č. 5 (2009)