Kongenitální cystická adenomatoidní malformace a kongenitální lobární emfyzém

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

(CLE) jsou poměrně vzácnými vadami respiračního systému, které se nejčastěji projevují v novorozeneckém věku, ale k jejich manifestaci může dojít i kdykoliv později. CCAM vzniká abnormální proliferací terminálních bronchiolů se současnou supresí vývoje alveolů, což vede k vývoji cyst variabilní velikosti. Podle charakteru a velikosti těchto cyst rozlišujeme 3 základní typy. Většina případů CCAM je v současné době diagnostikována prenatálně v rámci rutinních ultrazvukových vyšetření. Vývoj této malformace pre i postnatálně diagnostikované je velmi variabilní a ovlivňuje způsob léčby. CLE je definován jako postanálně vzniklá zvýšená vzdušnost jednoho či více laloků plic, která může být způsobena chondromalácií, útlakem bronchu anomální cévou či slizniční chlopní. Klinicky se může projevit i krátce po narození jako různý stupeň respirační insuficience. Léčba je výhradně chirurgická - lobektomie postiženého laloku.

Zdroj dat
http://www.amca.cz/cs/pneu2009.pdf