Konflikty mezi rodiči a dětmi: současné teorie

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Příspěvek shrnuje informace o problematice konfliktu mezi rodiči a jeho dopadech na adaptaci dětí a představuje základní teze na proces orientovaného přístupu k výzkumu v této oblasti. Dále jsou popsány dva z hlavních teoretických přístupů – kognitivně-kontextuální rámec J. H. Grycha a F. D. Finchama a teorie emoční jistoty E. M. Cummingse a P. T. Daviese. Příspěvek přibližuje jejich principy a možnosti praktického uplatnění zjištění empirických studií provedených na jejich základě, v závěru pak i snahy o integraci těchto dvou teorií.

Lacinová, Lenka. Konflikty mezi rodiči a děti: současné teorie. Československá psychologie, 2011, 55(5), s. 433-447. ISSN 0009-062X.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001406428&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Československá psychologie, Roč. 55, č. 5 (2011)