Konflikt mezi rodiči a psychosomatické obtíže u adolescentů

Autor/ka
Tereza Tučková
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Obsahem práce je zkoumání vztahu mezi percepcí rodičovského konfliktu u dítěte a jeho tendencí k psychosomatickému onemocnění. Konkrétně se práce zabývá konstrukty rodičovského konfliktu, teoriemi, které se jím zabývají, a potenciálním vlivem, který by tento konflikt mohl mít na fyzické zdraví dítěte. Vzájemné ovlivnění je možné najít v teorii stresu, copingu a zejména přes fenomén triangulace. Výzkumu se zúčastnilo celkem 170 respondentů ve věku 13 a 14 let. Byl zvolen kvantitativní design výzkumu a respondenti vyplňovali dva velmi rozsáhlé dotazníky. Po provedení korelační analýzy se potvrdila správnost většiny hypotéz.

Vedoucí práce Lenka Lacinová.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/219499/fss_b_a2