Komunikace ve výchovně vzdělávacím procesu neslyšících a zdravotně postižených [rukopis]

Autor/ka
Rok vzniku:
2003
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Předpokladem i důsledkem mezilidských vztahů je vzájemné dorozumívání, sdělování informací, komunikace. Právě komunikace, její způsoby, komunikační prostředky a cesty jsou základem pro vytvoření efektivního lidského společenství. Při pohledu na současnou společnost je jasné, že se tato vyznačuje výraznými rysy mobility a adaptability. Na rozdíl od jednoduché společnosti dávných let, kdy si lidé povětšinou rozuměli kontextem, jsou dnešní lidé v neustálém pohybu, komunikují. Snaha být v nadcházející globální společnosti informací a znalostí úspěšným a plně se začlenit je stále více vyzdvihována.Je však nutné připomenout, že procesy dorozumívání a procesy komunikace nejsou identické. Lze komunikovat aniž by došlo k dorozumění. Verbální komunikace může trpět ztrátou hodnoty (redundance informace), je zde možná její ztráta v informačním šumu, vyvstává i otázka jazykové bariéry a nemožnost kontroly. Souběžně s tímto, neverbální komunikace obohacuje verbální část, vyrovnává negativní dopad redundance informace a v konečném vyznění je komplementárním prvkem celistvosti získávaného obrazu autenticity komunikování a tedy základní charakteristikou komunikujících. Komplexní hodnocenípředávaných informací je významně ovlivňováno i individuálními zkušenostmi.

Související obsah

K problematice aktivit sluchově postižených jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce článků "Děti se sluchovým postižením"

- videodokument s názvem "Maťův příběh: Genetická porucha sluchu"

- článek od Ivany Horváthové s názvem "Vzdělávání dětí se sluchovým postižením"

- článek od Michala Jurovčíka s názvem "Vrozené vývojvé vady ucha a poruchy sluchu u dětí".

- článek od Adély Hanákové s názvem "Rodič se sluchovým postižením a zdravé dítě"

- článek od Pavola a Alžběty Jantových s názvem "Volný čas dětí se sluchovým postižením".

Zdroj dat
https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/89800