Komunikace dítěte se sluchovým postižením ve slyšící rodině

Autor/ka
Ilona Rytířová
Rok vzniku:
2016
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Bakalářská práce s názvem Komunikace dítěte se sluchovým postižením ve slyšící rodině se v teoretické části zaměřuje na sluch, jeho možné vady a poruchy, popisuje jejich diagnostiku a poradenství rodinám s dítětem se sluchovým postižením. Dále charakterizuje komunikaci jedinců se sluchovým postižením, její možnosti, kompenzační pomůcky pro snadnější komunikaci a rozvoj znakového jazyka u dětí. Výzkumná část popisuje a hodnotí komunikaci dítěte se sluchovým postižením, které vyrůstá ve slyšící rodině a předkládá faktory ovlivňující výběr komunikačního systému pro dítě.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/425633/pedf_b/