Komparace grafomotorických schopností a dovedností mezi dětmi předškolního věku

Autor/ka
PhDr. Mgr. Veronika Girglová, Ph.D.
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Práce je změřena na rozvoj grafomotorických dovedností u dětí s narušenou komunikační schopností. Soustředí se na diagnostiku, příčiny a průběh vývoje, důsledky nedostatečnosti péče v oblasti grafomotorického rozvoje a možné stimulační způsoby. Dále se zaměřuje na prostředky a materiál určený pro využití v předškolním věku u dětí s narušením komunikační schopnosti, ale také u děti intaktních. Cílem práce je blíže nastínit problematiku rozvoje grafomotoriky a návrh stimulačního programu a pracovních listů pro předškolní děti. Praktická část je zaměřena na aplikaci navržených pracovních listů stimulačního programu v mateřských školách. Srovnává a poukazuje na jisté vývojové odchylky mezi intaktními dětmi a dětmi s narušenou komunikační schopností.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/136394/pedf_m/