Koktavost v kauzistikách : úspěchy a nezdary terapie

Autor/ka
Alžběta Peutelschmiedová
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Google Books
https://books.google.cz/books?id=HZgrNvl3floC&printsec=frontcover&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Sborník případových studií z konference k problematice koktavosti a její terapie.

Koktavost v kazuistikách: úspěchy a nezdary terapie. Překlad Alžběta Peutelschmiedová. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 160 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-2478-2.

Související obsah

Nejen koktavosti, ale i dalšími poruchami řeči se na portále Šance Dětem věnuje sekce článků "Děti s poruchami řeči".

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001796159&local_base=CNB