Khan Academy nejsou jen videa do výuky, ale komplexní online nástroj pro žáky, učitele i rodiče

Autor/ka
Daniel Hollas
Mgr. Michal Kaderka
Rok vzniku:
2018
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Khan Academy je celosvětově oblíbený server s výukovými videi, k jehož více než 20 jazykovým mutacím se přidává i čeština. Kromě videí jsou žákům i učitelům dostupná interaktivní cvičení. Daniel Hollas z Khanovy školy v rozhovoru popisuje, jak a proč Khan Academy vznikla, jak lze výuková videa ve výuce využit, jaký je rozdíl mezi Khanovou školou a Khan Academy, v čem se odlišují videa Khan Academy od ostatních výukových videí na You Tube, zda se vytvořila kolem Khanovy školy učitelská komunita a jak vypadá ideální hodina s využitím Khan Academy.

HOLLAS, Daniel. Khan Academy nejsou jen videa do výuky, ale komplexní online nástroj pro žáky, učitele i rodiče. Řízení školy: odborný měsíčník pro ředitele škol, 2018, 15(12), s. 29-31. ISSN 1214-8679.

Zdroj dat
http://www.itveskole.cz/2019/06/28/khan-academy-nejsou-jen-videa-do-vyuky-ale-komplexni-online-nastroj-pro-zaky-ucitele-i-rodice/
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Řízení školy, 2018, Roč. 15 č. 12