Když se řekne vlčí děti

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Tématem článků jsou tzv. vlčí děti. Jak vznikl název vlčí děti, zdokumentované případy z historie, jak se izolace od lidské společnosti promítne do formování osobnosti. Dnes jsme zvyklí označovat termínem vlčí děti ty, které vyrůstají v izolaci, jsou rodiči zanedbávané, ponechané bez potřebných sociálních kontaktů a vzorců chování. Příklady ze současnosti. Autorka druhého textu se zabývá otázkou, zda se vlčí děti naučí mluvit. Třetí text se zabývá případem tajemného nalezence z roku 1828 v Norimberku (Kaspar Hauser). Označení pro následky těžké sociální deprivace - Kaspar Hauser syndrom.

Kramulová, Daniela a Daňková Fořtová, Zuzana. Když se řekne vlčí děti. Psychologie dnes, 2013, 19(7), s. 22-[27]. ISSN 1212-9607.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001458777&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Psychologie dnes, Roč. 19, č. 7 (2013)