K mimořádně nadaným se musí přistupovat s rozumem

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Mezi charakteristické rysy a projevy rozumově nadaných žáků patří například rané čtenářství, bohatá slovní zásoba, výborná paměť a velká zvídavost. Tito žáci jsou u nás zpravidla vzděláváni v běžných třídách formou tzv. individuální integrace, kdy je jim vypracován individuální vzdělávací plán. Vyučovací obsah bývá v příslušných předmětech buď obohacen nebo zrychlen - akcelerován. O tom, jak to se vzděláváním mimořádně nadaných žáků v praxi často vypadá, hovoří psycholožka z Národního ústavu pro vzdělávání.

Durmeková, Světlana. K mimořádně nadaným se musí přistupovat s rozumem. Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy, 2011, 114(38), s. 10-11. ISSN 0139-5718.

 

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001384965&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy, Roč. 114, č. 38 (2011)