Jízdní kolo - ústřední prvek dopravní výchovy na ZŠ : námět pro školní projekt

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Dvojice článků k problematice dopravní výchovy cyklistů.

1. díl: Pojetí školního projektu s tématem jízdní kolo jako úkolu, k jehož řešení dostanou žáci jen obecnou instrukci, a poté si organizují práci na úkolu sami. Projekt může být dlouhodobější, krátkodobý nebo rozčleněn na dílčí části. Jde o mezipředmětové téma, které zahrnuje i práci s literaturou, internetem a doplňuje ji o vlastní úvahy.

Janás, Josef. Jízdní kolo - ústřední prvek dopravní výchovy na ZŠ: námět pro školní projekt. Matematika, fyzika, informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, 2007-2008, 17(8), s. 477-485. ISSN 1210-1761. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001159535&local_base=ANL.

2. díl: Ze sedmi tematických okruhů RVP pro fyziku na ZŠ, které mají vazbu na dopravní výchovu, můžeme jízdní kolo úspěšně využít v pěti následujících: pohyb těles, síla a moment síly, mechanika tekutin, energie - práce - výkon a světelné děje. Pasivní a aktivní bezpečnost jízdy na kole.

Janás, Josef. Jízdní kolo - ústřední prvek dopravní výchovy na ZŠ: námět pro školní projekt. Matematika, fyzika, informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, 2007-2008, 17(9), s. 545-552. ISSN 1210-1761. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001163438&local_base=ANL.

 

Související obsah

Problematikou širokého spektra úrazů se na portále Šance Dětem zabývají články:

- od Veroniky Benešové s názvem "Úrazy u dětí a jejich prevence"

- od Ivany Grossové a Roberta Zajíčka s názvem "Popáleniny u dětí"

- od Matúše Šuchy s názvem "Rizikové chování v dopravě"

- od Michala Jurovčíka s názvem "Úrazy a nádory ucha u dětí"

- od Iriny Šulc a kolektivu autorů Kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady s názvem "Plastická chirurgie pro děti"

- od Gaurí Chrastilové s názvem "Jak prožít konec roku bez nehod, úrazů a psychických traumat".

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001159535&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Matematika, fyzika, informatika : časopis pro výuku na základních a středních školách, Roč. 17, č. 8 (2007/2008)