Jazyk dětí předškolního věku a komunikace v mateřské škole

Autor/ka
Jan Průcha
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Text se zabývá hodnocením situace v českém a zahraničním výzkumu řeči a komunikace dětí předškolního věku. Současná česká pedagogika se touto oblastí téměř vůbec nezabývá. Text podává stručný přehled o zahraničních výzkumech ve dvou tématech: 1. Sociokulturní faktory determinující vývoj dětské řeči a komunikace, 2. Teorie vstupu a osvojování objasňující vývoj dětské řeči, ve vztahu k jazykové výchově v mateřské škole. Nálezy ze zahraničních výzkumů jsou konfrontovány s českou situací v předškolním vzdělávání.

Průcha, Jan. Jazyk dětí předškolního věku a komunikace v mateřské škole. Pedagogická orientace, 2009, 19(4), s. 22-37. ISSN 1211-4669.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001281964&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pedagogická orientace, Roč. 19, č. 4 (2009)