Jak žít s dětmi s LMD

Autor/ka
Rok vzniku:
2001
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Série článků Drahomíry Jucovičové a Hany Žáčkové k problematice soužití s dětmi s LMD.

Úvod: Vhodné výchovné postupy, které lze uplatňovat při práci s dětmi s lehkou mozkovou dysfunkcí v batolecím, předškolním a školním věku. Hlavní zásady: klidné prostředí, stanovení jasného řádu, důslednost, sjednocení výchovy v rodiněa ve škole, soustředění na kladné stránky osobnosti dítěte apod.

Jucovičová, Drahomíra a Žáčková, Hana. Jak žít s dětmi s LMDUčitelské listy, 2001-2002, 9(6), s. 19-20. ISSN 1210-7786. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000717461&local_base=ANL.

Poruchy motoriky: Charakteristika chování dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí: hyperaktivita nebo (vzácněji) hypoaktivita, snadná unavitelnost, obtíže v jemné i hrubé motorice. Zásady jednání s dítětem trpícím LMD a práce s ním ve třídě: střídáníčinností a poloh, pravidelný režim, relaxace. Nácvik jemné motoriky.

Jucovičová, Drahomíra a Žáčková, Hana. Jak žít s dětmi s LMD. Poruchy motoriky. Učitelské listy, 2001-2002, 9(7), s. 14-15. ISSN 1210-7786. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000727497&local_base=ANL.

Emoční poruchy a poruchy chování: Charakteristické chování dětí s LMD: impulzivnost jednání, sklony k neadekvátním reakcím a afektivním výbuchům, emoční labilita, výkyvy ve výkonnosti. Doporučení pro pedagogy i rodiče: navodit klidnou atmosféru, předcházetafektivnímu chování dítěte, netrestat za impulzivní chování, zavést jasná pravidla a cíle, které je dítě schopno zvládnout.

Jucovičová, Drahomíra a Žáčková, Hana. Jak žít s dětmi s LMD. Emoční poruchy a poruchy chování. Učitelské listy, 2001-2002, 9(8), s. 17. ISSN 1210-7786. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000727679&local_base=ANL.

Poruchy vnímání: Poruchy funkce jinak zdravých orgánů zraku a sluchu doprovázející LMD u dětí. Jak postupovat při zjišťování a korigování poruch zrakového a sluchového vnímání (např. rozlišování tvarů a barev, rozvíjení zrakové paměti, prostorové orientace, rozlišování zvuků, jejich lokalizace a určování zdroje, rozlišování hlásek, procvičování rytmu).

Jucovičová, Drahomíra a Žáčková, Hana. Jak žít s dětmi s LMD. Poruchy vnímání. Učitelské listy, 2001-2002, 9(9), s. 15. ISSN 1210-7786. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000728474&local_base=ANL.

Mluvení a myšlení dětí s LMD: Poruchy řeči, které se vyskytují u dětí s LMD. Doporučení, jak dětem (často ve spolupráci s logopedem) pomoci při jejich odstraňování. Některé poruchy myšlení u těchto dětí a možnosti stimulace jejich myšlení pomocí her.

Jucovičová, Drahomíra a Žáčková, Hana. Jak žít s dětmi s LMD. Jak mluví a myslí děti s LMDUčitelské listy, 2001-2002, 9(10), s. 16-17. ISSN 1210-7786. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000733353&local_base=ANL.

LMD na 2. stupni ZŠ I.: Vyvrácení mylných představ, že děti na 2.stupni již poruchami vyvolanými LMD netrpí. Obraz poruch dítěte s LMD na 2.stupni ZŠ v oblasti motoriky, chování a emocí (motorická neobratnost, impulzivní jednání, emoční labilita).

Žáčková, Hana a Jucovičová, Drahomíra. Jak žít s dětmi s LMD. Lehké mozkové dysfunkce na 2.stupni ZŠ. Učitelské listy, 2002-2003, 10(3), s. 18. ISSN 1210-7786. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000763789&local_base=ANL.

LMD na 2. stupni ZŠ II.: Přetrvávání některých projevů poruch schopnosti koncentrace, paměti a myšlení na 2.stupni ZŠ a možnosti jejich překonávání. Vliv nesprávných výchovných a vzdělávacích přístupů k dětem s LMD na sekundární problémy zejména v oblastichování. Potřeba vytvoření vhodného podpůrného prostředí doma i ve škole.

Žáčková, Hana a Jucovičová, Drahomíra. Jak žít s dětmi s LMD. Lehké mozkové dysfunkce na 2.stupni ZŠ (2.část). Učitelské listy, 2002-2003, 10(4), s. 19. ISSN 1210-7786. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000767991&local_base=ANL.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000717461&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Učitelské listy, roč. 9 č. 6, 2001