Jak včas rozpoznat intelektově nadané dítě

Autor/ka
Mgr. Andrea Štefáčková
Rok vzniku:
2020
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Plný text
https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/jak-vcas-rozpoznat-intelektove-nadane-dite.a-6423.html
Online dostupnost
Částečná dostupnost
Podrobnosti o dokumentu

MiND je zkratka pro mimořádně a nadprůměrně intelektově nadané dítě. Rodiče i učitelé se ptají, zda je důležité o jejich nadání vědět. Nadané dítě však potřebuje specifický přístup při výchově i ve vzdělávání. Je nutné je aktivně vyhledávat. V článku je popsán proces identifikace intelektového nadání (nominace, tzv. cílená nominace nebo screening), diagnostika. Jsou popsány typické charakteristiky MiND dětí. Nadační fond Qiido poskytuje rady nejen odborníkům ve vzdělávání, ale také rodičům. Podrobnější informace jsou uvedeny na webových stránkách nadace.

ŠTEFÁČKOVÁ, Andrea. Jak včas rozpoznat intelektově nadané dítě. Speciál pro školní družiny: příloha časopisu Řízení školy, 2020, 17(2), s. 4-7. ISSN 2336-4343.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001833525&local_base=ANL
https://www.rizeniskoly.cz/cz/casopis/skolni-poradenstvi-v-praxi/jak-vcas-rozpoznat-intelektove-nadane-dite-1-cast.m-6535.html
https://www.rizeniskoly.cz/cz/casopis/skolni-poradenstvi-v-praxi/jak-vcas-rozpoznat-intelektove-nadane-dite-2-cast-uskali-psychologicke-diagnostiky.m-6710.html
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Řízení školy, Roč. 17, č. 2-3