Jak připravit dítě do 1. třídy

Autor/ka
Dana Kutálková
Rok vzniku:
2014
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace k problematice toho, co by mělo zvládat dítě, které nastupuje do první třídy - od školní zralosti, přes smyslové vnímání, řeč, jemná a hrubá motorika a sociální dovednosti.

Pro podrobný náhled do publikace lze využít odkaz na Google Books: https://books.google.cz/books?id=ow5SAwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

Kutálková, Dana. Jak připravit dítě do 1. třídy. 3., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014. 196 s. ISBN 978-80-247-4856-6.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002572300&local_base=NKC