Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly, jak naslouchat, aby nám děti důvěřovaly

Autor/ka
Adele Faber
Elaine Mazlish
Eva Vrůblová
Eva Kadlecová
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace k problematice výchovy dítěte, možných úskalí a problémů.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://obalkyknih.cz/file/toc/66205/pdf.

Faber, Adele a Mazlish, Elaine. Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly, jak naslouchat, aby nám děti důvěřovaly: [rady pro rodiče dětí od 2 do 18 let]. Překlad Eva Vrůblová a Eva Kadlecová. 2., rozš. vyd. Brno: CPress, 2013. 272 s. ISBN 978-80-264-0147-6.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002432111&local_base=NKC