Jak minimalizovat šikanu

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Změny v klimatu školy a vybudování speciálního programu proti šikanování jako podmínka zastavení šikanování ve školách. Sílící projevy násilí. Nepřipravenost pedagogů na řešení projevů šikany - neschopnost vytvářet prostředí, kde se šikaně nedaří, špatné rozpoznávání šikany, neznalost postupů proti jejím projevům, žádná nebo nedostatečná prevence. Příklady chyb, kterých se učitelé v této oblasti dopouštějí. Působení autoritativních prvků ve vzdělávacím systému na šíření šikany. Informace o projektu (realizován na ZŠ v Hradci Králové) zaměřeném na odstraňování šikany ve školách - klíčové komponenty, typy scénářů, moduly vzdělávání zaměstnanců školy, řešení konkrétních případů. Hodnocení úspěšnosti programu. Teoretická východiska projektu, možnost jeho aplikace na jiných školách - projekt MIŠ (Minimalizace šikany).

Kolář, Michal. Jak minimalizovat šikanu. Moderní vyučování, 2005, 11(6), s. 3-4. ISSN 1211-6858.

 

Související obsah

Další informace k tématu naleznete ve videorozhovoru:

MARTÍNEK, Zdeněk a SIRIUS. Šikana mezi dětmi. In: Šancedětem.cz: youtube kanál [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 24. 10. 2012 [cit. 2014-03-11]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=k_1YLt5g6fg.

a/nebo článcích:                         

PETRIŠČOVÁ, Alena a SIRIUS. Agrese, šikana a jiné formy násilného chování [Rizikové chování dítěte]. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 15. 4. 2012, aktualizováno: 3. 11. 2013 [cit. 2014-03-09]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/rizikove-chovani-ditete/agrese-sikana-a-jine-formy-nasilneho-chovani.shtml.

MARTÍNEK, Zdeněk a SIRIUS. Agrese a šikana u dětí: Mohou za to média, rodičovská výchova, nebo geny?. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 1. 2. 2013, aktualizováno: 10. 11. 2013 [cit. 2014-03-02]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /srv/www/content/pub/cs/clanky/agrese-a-sikana-u-deti-mohou-za-to-media-rodicovska-vychova-nebo-geny-69.html.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000985530&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Moderní vyučování, Roč. 11, č. 6 (2005)