Integrativní speciální pedagogika : integrace školní a sociální

Autor/ka
Marie Vítková
Pavel Mühlpachr
Zita Nováková
Miroslava Bartoňová
Dagmar Přinosilová
Dagmar Opatřilová
Markéta Heroutová
Jiřina Klenková
Alena Sobotková
Barbora Bazalová
Dana Zámečniková
Lea Květoňová Švecová
Petra Hamadová
Dagmar Güttnerová
Jarmila Pipeková
Lucie Procházková
Marie Procházková
Lenka Štěpánková
Věra Vojtová
Petr Kachlík
Rok vzniku:
2004
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Učební text ve formě sborníku věnovaný problematice integrativní speciální pedagogiky školní i sociální a integrované výchově a vzdělávání.

Vítková, Marie, ed. Integrativní speciální pedagogika: integrace školní a sociální. 2., rozš. a přeprac. vyd. Brno: Paido, 2004. 463 s. ISBN 80-7315-071-9.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://obalkyknih.cz/file/toc/121534/pdf.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001315045&local_base=CNB