Integrativní speciální pedagogika : integrace školní a sociální

Autor/ka
Rok vzniku:
2004
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Učební text ve formě sborníku věnovaný problematice integrativní speciální pedagogiky školní i sociální a integrované výchově a vzdělávání.

Vítková, Marie, ed. Integrativní speciální pedagogika: integrace školní a sociální. 2., rozš. a přeprac. vyd. Brno: Paido, 2004. 463 s. ISBN 80-7315-071-9.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001315045&local_base=CNB