Infekční komplikace po poranění zvířaty

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

K poranění zvířaty dochází poměrně často. Naprostá většina z nich sice není hlášena, přesto epidemiologové v České republice evidují na 2–4 tisíce poranění zvířetem ročně. Při poranění může být rána infikována, což může být klinicky významné zejména u osob s poruchami imunity. Poranění zvířetem vyžaduje řádné ošetření, kontrolu očkování proti tetanu a často i antibiotickou profylaxi nebo léčbu.

The animal injuries are frequent occasions. The epidemiologists in the Czech Republic register 2 to 4 thousands injuries annually, but bigger part of them are not reported at all. The wound contamination by animals´ oral-microflora can be clinically important especially in immunocompromised persons. Animal wounds require careful dressing, tetanus vaccination check-up and often also antibiotic prophylaxis or treatment.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200705-0009.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 8, č. 5 (2007)