Indikace k alogenním a autologním transplantacím krvetvorných buněk

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

S ohledem na vědecký i technický rozvoj v této oblasti byla v zastoupení obou odborných společností autory připravena aktualizovaná verze původního sdělení. V článku uvedená doporučení vychází především ze současné praxe evropských transplantačních center a z dosud publikovaných doporučení Evropské skupiny pro transplantace krve a kostní dřeně (EBMT). Cílem práce je poskytnout především pracovištím, která transplantace neprovádějí, návod k jejich správné a včasné indikaci v současné době.

Poznámka: Název publikace pro potřeby Odborné knihovny zkrácen. Plný název dokumentu viz citační záznam.

Sedláček, Petr, [et al.]. Indikace k alogenním a autologním transplantacím krvetvorných buněk. Doporučení České hematologické společnosti ČLS JEP a České onkologické společnosti ČLS JEP. Klinická onkologie, 2006, 19(6), s. 310 - 316. ISSN 0862-495X (tištěná verze). ISSN 1802-5307.

Doporučení pro rok 2016: Transplantace krvetvorných buněk zůstávají i v současné době (rok 2016) důležitou a nenahraditelnou terapeutickou modalitou především u některých hematologických malignit (90 % všech indikací), ale i řady jiných onemocnění (10 % všech indikací, z toho představují 6 % nenádorová onemocnění krvetvorby a 4 % solidní tumory). Poslední indikační doporučení k transplantacím krvetvorných buněk byla vydána Českou hematologickou a Českou onkologickou společností ČLS JEP v roce 2006. V roce 2016 byla v zastoupení obou odborných společností autory připravena aktualizovaná verze původního sdělení. V článku uvedená doporučení vychází především ze současné praxe evropských transplantačních center a z publikovaných doporučení Evropské skupiny pro transplantace krve a kostní dřeně (EBMT) z roku 2015. Cílem práce je poskytnout pracovištím, která tyto transplantace standardně neprovádějí, aktuální návod k jejich správné a včasné indikaci, ale také řadu dalších odborných informací vztahující se k problematice transplantací krvetvorných buněk. https://www.prolekare.cz/casopisy/transfuze-hematologie-dnes/2016-2-14/indikace-k-alogennim-a-autolognim-transplantacim-krvetvornych-bunek-v-cr-v-roce-2016-doporuceni-transplantacni-sekce-ceske-hematologicke-spolecnosti-cls-jep-a-ceske-onkologicke-spolecnosti-cls-jep-58896.

Související obsah

Krví, její funkcí a jejími onemocněními se na portále Šance Dětem zabývá sekce článků s názvem "Onemocnění krve".

Zdroj dat
http://www.linkos.cz/files/klinicka-onkologie/6/87.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Klinická onkologie, 2006, 19(6)