Imunodeficience se zvláštním zaměřením na periodické horečky

Autor/ka
prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Teze disertační práce Anny Šedivé, zaměřené na téma opakovaných horečnatých stavů.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://toc.nkp.cz/NKC/201110/contents/nkc20112226726_1.pdf.

Šedivá, Anna. Imunodeficience se zvláštním zaměřením na periodické horečky: teze disertace k zíískání vědeckého titulu "doktor věd" ve skupině věd molekulárně biologické a lékařské. Praha: Akademie věd České republiky, 2009. 23 s.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002226726&local_base=NKC