Hluchoslepí a znakový jazyk

Autor/ka
Rok vzniku:
2001
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Příspěvek ve sborníku z konference k problematice hluchoslepoty a znakového jazyka.

Obsažen v:

Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami: sborník. Olomouc: Univerzita Palackého, [2001]- . Sborníky.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001573663&local_base=CNB
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami : sborník, Olomouc : Univerzita Palackého (2001)