HLA-identical umbilical cord blood transplantation from a sibling donor in juvenile myelomonocytic leukemia

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Angličtina
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Juvenilní myelomonocytární leukémie (JMML) je vzácné dětské nádorové onemocnění, jehož jedinou kurativní léčbou je transplantace kmenových buněk. Jako jejich zdroj se používá k transplantaci kostní dřeň a méně často pupečníková krev. Článek představuje pět případů pacientů s JMML, léčených transplantací pupečníkové krve sourozence, u níž lze předpokládat velkou genetickou příbuznost a nižší riziko GVHD (graft versus host disease, reakce štěpu proti hostiteli) než při transplantaci kostní dřeně nebo nepříbuzenské pupečníkové krve. Předchozí studie však prokázaly, že u JMML hraje velmi důležitou roli GvL (graft versus leukemia, reakce štěpu proti nádorovým buňkám hostitele) v prevenci relapsu (návratu) onemocnění. Publikovaná data zmiňovaných pěti pacientů a citovaných článků tak ukazují, že transplantace HLA identické pupečníkové krve sourozence má svá specifika. Ta opodstatňují otázku, zda je pupečníková krev sourozence dobrou volbou u pacientů, pro něž jsou k dispozici buňky nepříbuzenského dárce, ať již kostní dřeně nebo pupečníkové krve.

Sedláček, Petr, [et al.]. HLA-identical umbilical cord blood transplantation from a sibling donor in juvenile myelomonocytic leukemia. Haematologica, 2009 94(2), pp. 302-304. ISSN 0390-6078 (print). ISSN 1592-8721.

Zdroj dat
http://www.haematologica.org/content/94/2/302
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Haematologica, 2009 94(2)