Hemofilie a její komplikace při postižení pohybového aparátu, možnosti fyzioterapie [rukopis]

Autor/ka
Hana Vacková
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Cíl práce: Shrnout poznatky o hemofilii, jejích klinických příznacích, projevech na pohybovém aparátu a podat přehled o možnostech terapie. Vyhledat v literatuře informace o fyzioterapii vhodné pro pacienty s hemofilií a zpracovat je do uceleného přehledu. Metoda: Formou literární rešerše shrnout poznatky o hemofílii a podat přehled možností fyzioterapeutické léčby. Závěr: Ze získaných informací vyplývá pozitivní přínos fyzioterapie pro pacienty s hemofilií jako terapie preventivní i léčící již vzniklá poškození.

Zdroj dat
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/78611/3319730