Hematopoietic stem cell transplantation for advanced myelodysplastic syndrome in children: results of the EWOG-MDS 98 study

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Angličtina
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Časopis Leukemia v březnu 2011 uveřejnil výsledky studie EWOG-MDS 98, která se zabývala transplantací hematopoetických buněk (HSCT) u dětí s pokročilým myelodysplastickým syndromem (MDS). Do studie bylo vzato 97 pacientů s primárním myelodysplastickým syndromem, kteří podstoupili transplantaci od HLA-vhodných sourozeneckých dárců nebo nepříbuzných dárců po přípravném myeloablačním režimu busulfanem, cyklofosfamidem a melfalanem. 5letá pravděpodobnost přežití je u těchto pacientů 63%, což ukazuje, že HSCT po myeloablativní přípravě přináší vysokou pravděpodobnost přežití u těchto dětí.

Sedláček, Petr, Starý Jan, [et al.]. Hematopoietic stem cell transplantation for advanced myelodysplastic syndrome in children: results of the EWOG-MDS 98 study. Leukemia, 2011, 25(3), pp. 455 - 462. ISSN 0887-6924 (print). ISSN 1476-5551.

Zdroj dat
https://www.nature.com/articles/leu2010297
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Leukemia, 2011, 25(3)