Gastroschíza, ne úplně jednoduchá diagnóza u novorozence

Autor/ka
Rok vzniku:
2014
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Gastroschíza patří mezi velmi časté vrozené vady, svojí incidencí (1 : 5 800) by defekty břišní stěny měly být pro dětského chirurga 2× častější než například atrézie jícnu. Gastroschíza nebývá spojena s výskytem chromozomálních a strukturálních malformací s výjimkou intestinálních atrézií. Vlastní plastika defektu bývá jednodušší než u omfalokély. U rozsáhlých gastroschíz preferujeme nenásilnou repozici střevních kliček a vícedobý uzávěr defektu (silo technika, syntetická záplata). Léčebným problémem zůstává obnovení plné funkce prenatálně poškozeného střeva a převedení na plný perorální příjem. Prezentujeme kazuistiku novorozence s gastroschízou, který byl u nás hospitalizován.

Mojžíšová, Mahulena, [et al.]. Gastroschíza, ne úplně jednoduchá diagnóza u novorozence. Pediatrie pro praxi, 2014, roč. 15, č. 2, s. 97-99. ISSN 1213-0494 (tištěná verze). ISSN 1803-5264 (elektronická verze).

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2014/02/11.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, 2014, roč. 15, č. 2