Fond ohrožených dětí : příběhy se šťastným koncem

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Články o dětech, kterým pomohl Fond ohrožených dětí (FOD) při řešení jejich složité rodinné situace, uvozují materiál věnovaný 20 letům působení FOD v České republice. V textu je po jednotlivých letech mapována činnost FOD, stěžejní úspěchy práce Fondu na poli legislativy, financování a péče o děti ohrožené týráním, zneužíváním a násilím. Pomoc poskytovaná z finančních sbírek a darů. Umisťování dětí (zejména tzv obtížně umístitelných) do náhradní rodinné péče. Tématu péče o ohrožené děti je věnován i rozhovor s předsedkyní FOD Marií Vodičkovou - odhalování týrání dětí, prevence týrání, péče o tyto děti, činnost Klokánku (zařízení rodinného typu pro péči o týrané a ohrožené děti), umisťování dětí v náhradní rodinné péči.

Vodičková, Marie. Fond ohrožených dětí: příběhy se šťastným koncem. Moderní vyučování: časopis na podporu rozvoje škol, 2011, 17(2), s. 6-13. ISSN 1211-6858.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001355757&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol, Roč. 17, č. 2 (2011)