Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování a její využití v praxi

Autor/ka
Rok vzniku:
2022
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Plný text
https://kramerius.lib.cas.cz/view/uuid:38a2d0da-99d5-45db-b900-acc5c511a7bc?article=uuid:9e1c71cd-5b17-4764-bdf4-e7d08374091e
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Článek představuje teoretické pozadí metody instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina a její využití v praxi. Pojednává o životě autora, jeho teorii strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zkušenosti zprostředkovaného učení. Dále představuje využití metody ve třech oblastech – školní, sociální a oblasti zdravotnictví. Ve školním prostředí se článek zaměřuje na využití u žáků s ADHD, specifickými poruchami učení, sociálním znevýhodněním a na rozvoj učitelů. V sociální oblasti představuje možnosti metody k intervenci u seniorů a dospělých, dále také u osob ve výkonu trestu odnětí svobody. V oblasti zdravotnictví představuje její aplikaci u osob s traumatickým poškozením mozku a Parkinsonovou nemocí.

FROMBERGEROVÁ, Anna. Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování a její využití v praxi. E-Psychologie, Roč. 16, č. 1, 2022, s. 71-85. ISSN: 1802-8853.

Zdroj dat
https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1803599
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
E-Psychologie, Roč. 16, č. 1 (2022)