Expertiza z výzkumů dalších příčin domácího násilí

Autor/ka
Rok vzniku:
2016
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

"Při hodnocení výsledků z výzkumů další příčiny domácího násilí nejprve začnu zkušenostmi. Z desetileté praxe při poradenství obětem tohoto fenoménu přes „Evinu schránku“ jsem se nejednou setkávala s těmi, jež u partnera nedokázaly určit žádný důvod, proč je vlastně týrá. Nehrál zde roli alkohol či jiná závislost, patologická žárlivost, sociálně znevýhodněné prostředí ani psychiatrická diagnóza a násilí nemělo viditelné ukazatele v bazální rodině partnerů obětí. Co se týká formy, kterou tito násilníci praktikovali, většinou šlo o psychický a ekonomický teror, jenž má svými důsledky na zdraví stejnou nebezpečnost. Netřeba připomínat, že neustálé psychické vypětí ovlivňuje vznik vážných onemocnění, včetně psychologické paralýzy, která se u obětí často vyskytuje. Fyzická agrese pachatelů nebyla v nejhrubší podobě s použitím zbraní, nožů aj. Nejčastěji to byly facky, razantní odstrkování, což při větší intenzitě může také způsobit nemalé zdravotní ublížení. Někdy docházelo k internaci a izolaci obětí, ničení jejich věcí, odebrání darovaných předmětů. Konativitu těchto agresorů vždy navrch provázely hanlivé urážky, nadávky, ponižování, zesměšňování, často s extrémním verbálním vyhrožováním."

HURYCHOVÁ, E. Expertiza z výzkumů dalších příčin domácího násilí. Sociální práce/Sociálna práca, 2016, roč. 16, č. 6. ISSN 1805-885X.

Zdroj dat
http://www.assp.cz/file/14/expertiza-do-aktualit.docx
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Sociální práce, roč. 16, č. 6