Evaluace primárně preventivního programu Boys and Girls Plus

Autor/ka
Rok vzniku:
2017
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Plný text
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/84725/DPTX_2015_1_11410_0_471275_0_174494.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

V rámci diplomové práce byla provedena evaluace primárně preventivního programu Boys and Girls Plus, který se realizoval v České republice na základních a středních školách. Program probíhal současně v osmi evropských zemích. V diplomové práci jsou zpracována, vyhodnocena a následně interpretována data za Českou republiku, která byla shromážděna realizátory projektu. V teoretické části je popsán samotný projekt Boys and Girls Plus, jeho průběh a realizace. Teoretická část se také věnuje různým přístupům k evaluaci primárně preventivních programů a zkoumání efektivity programů v praxi. V empirické části jsou vyhodnocena získaná data od účastníků projektu (přes 600 žáků a 27 vyučujících). Žáci vyplňovali postojové dotazníky před a po intervenci, dále hodnotili samotný program Boys and Girls Plus. Jejich výpovědi se zpracovávaly kvantitativně. Metodici prevence se vyjadřovali po realizaci programu, jejich výpovědi jsou zpracovány kvalitativní i kvantitativní metodou. Evaluace se zaměřovala především na zhodnocení efektivnosti programu vzhledem k vytyčeným cílům tvůrců programu. 

Zdroj dat
https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/84725