Etika psychodiagnostiky: Sdělování výsledků psychologického vyšetření dětí a dospívajících

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Tato práce pojednává o etických otázkách sdělování výsledků psychologického vyšetření dětí a dospívajících. Práce navazuje na výzkum etických otázek psychodiagnostiky realizovaný Svobodou, Klimusovou a Petříkovou v letech 2004 – 2006. Cílem této práce je zmapování etických problémů, které se vyskytují při sdělování výsledků psychologického vyšetření dětem, dospívajícím, jejich rodičům a institucím. Práce se zaměřuje na výzkum výskytu etických dilemat, dále na respondenty preferované způsoby řešení etických dilemat. Výzkum proběhl formou dotazníkového šetření mezi psychology z celé ČR, kteří provádějí psychlogickou diagnostiku dětí a dospívajících. Získali jsme 57 odpovědí. Nejčastějším etickým problémem sdělování výsledků vyšetření je sdělování negativních závěrů vyšetření a obavy o dětského klienta a jeho rodinu, zda negativní výsledek vyšetření „unesou”. Tato práce má oživit zájem odborné veřejnosti a studentů psychologie o etické otázky psychodiagnostiky.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/186287/ff_m/