Esenciální hypertenze u dětí a dospívajících

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Cílem práce bylo hodnocení vlivu snížené citlivosti baroreflexu a nadváhy na počáteční stadium rozvoje esenciální hypertenze u dospívajících. Práce je rozdělena na dvě části, metodickou a klinickou. Metodická část práce byla zaměřena na studium vlivu dýchání na hodnotu citlivosti baroreflexu (BRS). Existuje řada metod výpočtu citlivosti baroreflexu založených na analýze kolísání krevního tlaku a srdečních intervalů. Výsledná hodnota BRS je v tomto případě různou měrou ovlivněna dýcháním a stanovená hodnota BRS může být tedy zkreslená. To může být klinicky významné zvláště u nízkých, tedy patologických hodnot BRS. Cílem této studie bylo srovnání citlivosti baroreflexu stanovené vzájemnou spektrální metodou při frekvenci 0,1 Hz (BRS0,1Hz) a v dechovém rytmu metodou při dechové frekvenci 0,33 Hz (BRS0,33 Hz). Z výsledků vyplývá, že BRS vypočítaná při dechové frekvenci 0,33 Hz nadhodnocuje skutečnou hodnotu BRS. Tato skutečnost je více vyjádřena při nízkých hodnotách BRS. Závěrem lze říci, že pro diagnostické účely je vhodnější BRS vypočítaná při frekvenci 0,1 Hz při pravidelném dýchání o frekvenci podstatně vyšší než 0,1 Hz, která není násobkem frekvence 0,1 Hz. Tím je zajištěna eliminace respiračního vlivu na variabilitu tepové frekvence nezávislého na baroreflexu a rezonančního vlivu na kolísání tepové frekvence. V klinické části práce jsme studovali podíl nadváhy a snížené citlivosti baroreflexu na vznik hypertenze u dětí, dospívajících a mladých dospělých. Je známo, že jak obezita, tak snížená citlivost baroreflexu jsou spojeny s hypertenzí. Cílem této části studie bylo zjistit, jaký má nadváha a snížená citlivost baroreflexu podíl na vzniku hypertenze dětí a dospívajících a rovněž, zda se jedná o dva na sobě nezávislé faktory podílející se na vzniku hypertenze dětí a dospívajících. Studovali jsme tedy vztah mezi systolickým krevním tlakem (STK, mmHg), indexem tělesné hmotnosti (BMI, kg/m²) a citlivostí baroreflexu (BRS, ms/mmHg). Z našich výsledků vyplývá, že nízká hodnota BRS a nadváha jsou nezávislými faktory podílejícími se na vzniku hypertenze u dětí a dospívajících. Přesný mechanismus účinku nízké BRS zatím není znám, nicméně přítomnost nízké hodnoty citlivosti baroreflexu u dětí a dospívajících, která může být vrozenou dispozicí, může být brána jako další z rizikových faktorů pro rozvoj hypertenze. V budoucnu by se v rámci preventivní péče mohlo stanovování citlivosti baroreflexu uplatnit u dětí a mladistvých s rizikem rozvoje hypertenze. Vedoucí práce - Hana Hrstková.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/40096/lf_d/