Emoční poruchy v dětství a dospívání

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Google Books
https://books.google.cz/books?id=vu7h2kOK3EkC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Pojednání o problematice emočních poruch v dětství a dospívání nahlížené optikou psychoanalýzy a dětské psychoterapie.

Pöthe, Petr. Emoční poruchy v dětství a dospívání. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2013. 164 s. Psyché. ISBN 978-80-247-4585-5.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002438556&local_base=NKC