Ekonomické dopady domácího násilí v ČR

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Studie vznikla díky finanční podpoře americké nadace Vital Voices Global Partnership, společnosti Avon Cosmetics, spol. s.r.o., a také díky úsilí, znalostem a informacím odborníků a odbornic z níže uvedeného seznamu, kterým velmi děkujeme. Vážíme si toho, že nám věnovali kus volného času, aby pomohli naší nemalé snaze zpracovat tuto studii: Mgr. Miloslav Boudník, Okresní soud Příbram ; Kpt. Bc. Jindřiška Cestrová, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje ; Mgr. Barbora Holušová, Ministerstvo vnitra ČR ; Mgr. Kamila Horká, Obvodní soud Praha 9 ; Bc. Elena Kotasová, Ministerstvo spravedlnosti ; PhDr. Milada Martinková, CSc., Institut pro kriminologii a sociální prevenci ; Mgr. Simona Pikálková, Ph.D., FF UK v Praze, Katedra sociologie ; Mgr. Jan Potměšil, Ministerstvo vnitra ČR ; PhDr. Radek Suda, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ; MUDr. Iva Truellová, Ministerstvo zdravotnictví ČR ; Mgr. Marie Saša Lienau, zakladatelka proFem, o.p.s.

Kunc, Kamil, Hurychová, Eva [et al.]. Ekonomické dopady domácího násilí v ČR. Praha: proFem, ©2012. 71 s. ISBN 978-80-904564-1-9.

Zdroj dat
http://www.profem.cz/shared/clanky/103/profem-studie2b-web_1.pdf