"Drogová závislost mladistvých" - Studie se závěry empirického šetření

Autor/ka
Rok vzniku:
1993
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Výzkumy
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Drogová závislost, zejména u mladistvých, je jedním ze závažných sociálně patologických jevů, který v současné době nabývá na intenzitě. Děje se tak v souvislosti se změnou společenských podmínek, se kterou souvisí i „otevření se světu". Naše území se stává novým trhem pro obchodníky s drogami. Snižuje se věková hranice uživatelů drog v souvislosti s nabízením „zboží" i školním dětem. Značná dostupnost drog ohrožuje zejména mládež. Do České republiky se dostávají nové a velmi nebezpečné drogy. Na nebezpečí způsobené invazí drog k nám nejsme ještě dobře připraveni.

Počet stran: 63.

Zdroj dat
http://www.vyzkum-mladez.cz/zprava/1135612886.pdf