Dotazník stavu a rysu deprese - česká verze

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Česká verze Dotazníku stavu a rysu deprese (STDI ) zahrnuje 20 položek, 10 položek pro měření Stavu – deprese (S-Dep) a 10 položek pro měření Rysu – deprese (T-Dep). Obě stupnice zahrnují 5 položek, které měří nepřítomnost deprese, euthymii, resp. přítomnost deprese, dysthymii. Každá položka byla přeložena několikrát. Po zpětném překladu vybral autor původního STDI 61 položek, které sémanticky odpovídaly testovaným konstruktům. Položky byly administrovány 268 středoškolským a vysokoškolským studentům (172 žen, 96 mužů). Faktorová analýza poskytla vždy dva faktory stavu a rysu, Dysthymii a Euthymii. Česká verze STDI odpovídá třem požadavkům: 1) Žádné položky nejsou drobnou obměnou téhož výroku. 2) Ke každé položce původního STDI je přiřazen pouze jeden český překlad. 3) Z kombinací položek, které, splňují kritéria 1) a 2), mají stupnice STDI nejvyšší hodnoty Cronbachova koeficientu vnitřní konsistence alfa, S-Dep 0,84 a T–Dep 0,86. Souběžná validita je zhruba stejná, jako u původní verze STDI . Česká verze STDI je určena výlučně pro nekomerční účely.

Knotek, Petr. Dotazník stavu a rysu deprese - česká verze. Československá psychologie, 2011, 55(3), s. 234-244. ISSN 0009-062X.

Související obsah

Problematice depresí se na portále Šance Dětem věnují články:

- od Jana Kulhánka na téma "Poruchy nálady"

- od Kateřiny Krtičkové na téma "Deprese u dětí"

- od Jana Kulhánka na téma "Nejčastější duševní onemocnění".

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001406358&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Československá psychologie, Roč. 55, č. 3 (2011)