Doporučení pro cílenou antimykotickou terapii invazivní mykotické infekce v dětské hemato-onkologii

Autor/ka
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Invazivní mykotické infekce (IFI) jsou spojeny u imunokompromitovaných dětí s významnou morbiditou a mortalitou. Včasné zahájení cílené léčby je klíčov ým faktorem pro úspěšný v ýsledek. Nicméně, možnosti léčby IFI u dětí jsou omezené. Ne vždy je snadné včas a přesně potvrdit diagnózu IFI a správně identifikovat etiologické agens. Použití několika dostupných účinných antimykotik u dětí je komplikováno nedostatkem farmakokinetických a bezpečnostních dat. V našem sdělení bychom chtěli shrnout současná doporučení v cílené antimykotické léčbě v dětské hemato-onkologii na základě vlastních zkušeností a doporučení publikovaných během posledních let.

Sedláček, Petr, [et al.]. Doporučení pro cílenou antimykotickou terapii invazivní mykotické infekce v dětské hemato-onkologii. Onkologie, 2015, roč. 9, č. 3, s. 129-134. ISSN 1802-4475 (tištěná verze). ISSN 1803-5345 (elektronická verze).

Zdroj dat
https://www.onkologiecs.cz/pdfs/xon/2015/03/07.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Onkologie, 2015, roč. 9, č. 3