Doporučení k předpisu kombinované hormonální antikoncepce

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Přípravky kombinované hormonální antikoncepce jsou složeny z estrogenů a progestinů. Způsob a délka podávání jsou dány aplikační formou přípravku a jeho konkrétním složením. Přesné informace uvádí SPC a příbalový leták. Mechanismus účinku spočívá zejména v blokádě ovulace. Selhání metody není zdravotní indikací k umělému ukončení těhotenství.

Uzel, Radim [et al.]. Doporučení k předpisu kombinované hormonální antikoncepce. Česká gynekologie, 2012, roč. 77, č. 6, s. 597-601. ISSN 1210-7832 (tištěná verze). ISSN 1805-4455 (elektronická verze).

Zdroj dat
https://web.archive.org/web/20170519215320/http://www.gynultrazvuk.cz/data/clanky/10/dokumenty/j-2012-6-doporuceni-k-predpisu-kombinovanne-hormonalni-antikoncepce.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Česká gynekologie, 2012, roč. 77, č. 6