Domácí násilí: zkušenosti z poskytování sociální a terapeutické pomoci ohroženým osobám

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Publikace věnující se domácímu násilí z různorodých úhlů pohledu - od definice domácího násilí, přes rodiny ohrožené tímto jevem až po náčrt profilu domácího násilníka.

 

Bednářová, Zdena et al. Domácí násilí: zkušenosti z poskytování sociální a terapeutické pomoci ohroženým osobám. Praha: Acorus, ©2009. 92 s. ISBN 978-80-254-5422-0.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001994392&local_base=NKC