Domácí násilí v širších aspektech

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Záměrem výzkumu je snaha o holistické zobrazení širších aspektů problematiky domácího násilí v intimním partnerství nebo manželství. V odezvách obětí tohoto násilí často převládá naučená bezmocnost či neschopnost situaci řešit. V České republice neexistuje komplexní studie, jež by se zabývala všemi hledisky. V teoretické části jsou zohledněny dostupné údaje, praktická část se opírá o řadu reálných poznatků.

Zdroj dat
https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/14093/Hurychova_BP.pdf