Domácí násilí jako trvající společenský problém

Autor/ka
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Výzkum diplomové práce má potvrdit, nebo vyloučit, zda u pachatelů domácího násilí nemohou existovat i jiné než dosud prezentované příčiny. Konkrétně perzistence některých povahových rysů podmíněných diagnózami ADHD s poruchou opozičního vzdoru, hyperkinetické poruchy chování, u nichž bývá komorbidita. Dle dostupné naší i zahraniční literatury zatím nikdo s příčinnými souvislostmi s domácím násilím nespojil možnost přetrvávání povahových rysů ze zmíněných poruch, i když by se zde jednalo o menší spektrum pachatelů. V případě, že oslovení experti pro výzkum určí stanovenému předpokladu validitu, může být prospěšná k větší motivaci pro osvětu rodičům, přinést kladný efekt jedincům s uvedenými diagnózami a podporovat cílenější prevenci sociálně patologické problematiky domácího násilí.

Zdroj dat
https://knihovna-opac.tul.cz/documents/485461