Dítě a stres

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace k problematice stresu u dětí. Rozebíraná témata jsou: sebepoškozování, smrt, posttraumatická stresová porucha či fetální alkoholový syndrom.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://toc.nkp.cz/NKC/200801/contents/nkc20071781191_1.pdf.

Malá, Eva a kol. Dítě a stres. 1. vyd. Praha: Tigis, 2007. 143 s. ISBN 978-80-903750-1-7.

Recenze na knihu: S publikací Dítě a stres dostáváme do rukou přehledně zpracované čtyři tématické okruhy, které souvisejí se stresem dítěte. Jde o sebepoškozování, smrt a zármutek dítěte, vrozené alkoholové poruchy a posttraumatickou stresovou poruchu. Jsou to okruhy problémů, které jsou v české odborné literatuře zastoupené poměrně zřídka, ačkoliv zdaleka nejde o vzácné jevy.

Hoskovcová, Simona. Dítě a stres [recenze]. E-psychologie [online]. 1(1). http://e-psycholog.eu/pdf/hoskovcova-rec.pdf.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001781191&local_base=NKC