Dítě se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v rodinné terapii : učební text