Dítě s nadváhou a jeho problémy

Autor/ka
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace k problematice dětské obezity se zřetelem na výchovně-psychologický rozměr dětské obezity.

Fraňková, Slávka a kol. Dítě s nadváhou a jeho problémy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2015. 254 s. ISBN 978-80-262-0797-9.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002662227&local_base=NKC