Dítě s epilepsií v mateřské škole

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice dětí s epilepsií v kontextu problematiky jejich umístění v mateřské škole.

Rodiče epileptických dětí se většinou potýkají s tím, že se jim nedaří dítě umístit v mateřské škole. V současné době nejsou k dispozici přesné údaje o počtu předškolních dětí s epilepsií. Pedagog může být často prvním člověkem, který registruje začátek nemoci. První pomoc při epileptickém záchvatu. Ve většině případů záchvat dítě nijak neohrožuje. Pokud si školka troufá na dítě s astmatem, epilepsie není horší. Kontakt na Společnost "E", která děti s epilepsií a jejich blízké podporuje už 22 let.

Těthalová, Marie. Dítě s epilepsií v mateřské škole. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2012, 19(4), s. 19-21. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001399603&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 19, č. 4 (2012)