"Diagnóza „dys“: máme na ni čas? Aneb podpůrné opatření druhého stupně, navyšování časové dotace o 25%

Autor/ka
Rok vzniku:
2020
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Plný text
https://phdexistence.cz/wp-content/uploads/2020/06/PhdExistence2020.pdf
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Čas a jeho věčný nedostatek, limity, nestíhání a pospíchání. I toto jsou oblasti, které souvisí se specifickými poru-chami učení. V příspěvku se zaměříme na to, jak probíhá diagnostika specifických poruch učení v pedagogicko-psychologických poradnách, jak by vypadat měla a na co vše se čas nenajde. Bude představena situace na českých školách a podpůrná opatření pro žáky s SPU, která jsou nejvíce využívána. Diskutováno bude navyšování časové dotace u zkoušek o 25 % pro žáky s SPU v rámci podpůrného opatření druhého stupně, což je jedno z nejvyužívanějších podpůrných opatření. Bude představen design výzkumu, který se zaměřuje na ověření funkčnosti tohoto podpůrného opatření, a jeho průběžné výsledky

Zdroj dat
https://psych.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/katedry/pch/verejnosti/konference/phdexistence_bulletin.pdf